Hội Nghị Sơ Kết Sản Xuất Vụ Hè Thu 2017 Và Phát Triển Sản Xuất Vụ Thu Đông, Mùa 2017 Tại Đông Nam Bộ Và Đồng Bằng Sông Cửu Long Tại Trung tâm Hội Nghị Tiệc cưới Đông Hà Fortuneland

Khánh Linh 5/7/2017

Hội nghị tập trung báo cáo về tình hình sản xuất vụ lúa hè thu năm 2017 và triển khai vụ thu đông, mùa năm 2017, kết quả cho thấy do tình hình xuống giống sớm vụ đông, xuân 2016 – 2017 và nguồn nước đầu vụ hè thu tương đối tốt nên toàn vùng đã xuống giống hè thu sớm khoảng 300.000ha, cao hơn hằng năm khoảng 100.000ha. Theo tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Nam bộ, vụ hè thu năm 2017 toàn vùng Nam bộ gieo sạ 1.729.074ha, giảm 35.458ha, năng suất ước đạt 5,66 tấn/ha, tăng 2,98 tạ/ha và sản lượng trên 9 triệu tấn, tăng hơn 300 nghìn tấn so với hè thu năm 2016.

 

  

Nội dung

*