Khách Sạn Đông Hà Fortuneland Hân Hạnh Là Nhà Tài Trợ Lễ Hội Bánh Dân Gian Lần Thứ VI 2017

Khánh Linh 17/5/2017

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 6 năm 2017 sẽ bắt đầu mở cửa phục vụ từ 19 giờ ngày 6/4/2017 đến 19 giờ ngày 9/4/2017 với sự tham gia của 200 gian hàng, trong đó có 100 gian hàng bánh dân gian Nam bộ và 100 gian hàng đặc sản các vùng miền khác trong cả nước cũng như nước ngoài, cùng các gian trưng bày sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian.

 

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 6 năm 2017 sẽ bắt đầu mở cửa phục vụ từ 19 giờ ngày 6/4/2017 đến 19 giờ ngày 9/4/2017 với sự tham gia của 200 gian hàng, trong đó có 100 gian hàng bánh dân gian Nam bộ và 100 gian hàng đặc sản các vùng miền khác trong cả nước cũng như nước ngoài, cùng các gian trưng bày sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian.

 

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 6 năm 2017 sẽ bắt đầu mở cửa phục vụ từ 19 giờ ngày 6/4/2017 đến 19 giờ ngày 9/4/2017 với sự tham gia của 200 gian hàng, trong đó có 100 gian hàng bánh dân gian Nam bộ và 100 gian hàng đặc sản các vùng miền khác trong cả nước cũng như nước ngoài, cùng các gian trưng bày sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian.

Nội dung

*