Khách sạn Đông Hà Fortuneland tích cực phòng, chống covid19

Khánh Linh 27/2/2020

Trước tình hình dịch Covid19 có nhiều diễn biến phức tạp, Khách sạn Đông Hà Fortuneland thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, nâng cao tinh thần phòng chống dịch.
Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện khử trùng định kỳ, báo cáo tình hình lưu trú đảm bảo an toàn cho khách lưu trú và CB-CNV làm việc tại khách sạn.Nội dung

*