Toạ đàm “Cộng đồng kinh tế ASEAN – Cơ hội mang lại cho người dân và doanh nghiệp”

Khánh Linh 18/8/2017

Hôm nay (18.08.2017) tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Đông hà Fortuneland

Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ (đơn vị chủ trì), Sở Công Thương (đơn vị tổ chức) phối hợp cũng: Viện kinh tế -Xã hội thành phố, Sở Ngoại Vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cùng dự toạ đàm “Cộng đồng kinh tế ASEAN – Cơ hội mang lại cho người dân và doanh nghiệp”

(Ông) Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ Tịch UBND thành phố Cần Thơ đại diện lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc buổi toạ đàm

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại Giao phát biểu vai trò và hoạt động của “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”, các vấn đề hợp tác về kinh tế trong AEC

buổi toạ đàm còn có các diễn giả, nhà nghiên cứu đến từ Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chuyên gia kinh tế cùng bàn luận nói về định hướng phát triển kinh tế AEC đến 2025, yêu cầu hợp tác phát triển kinh tế về lương thực, nông nghiệp,năng lượng, tài chính và giao thông vận tải trong ACE, yêu cầu hợp tác phát triển kinh tế Tiểu vùng Mekong, các vấn đề khó khăn còn tồn tại trong hợp tác Tiểu vùng Mekong, phân tích cơ hội và thách thức của khu vực ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng từ khi Việt Nam gia nhập cộng đồng AEC, phân tích các cơ hội và thách thức của thành phố Cần Thơ từ khi Việt Nam gia nhập cộng đồng AEC và trao đổi giữa các đại biểu và các diễn giả, chuyên gia kinh tế về các vấn đề phát triển kinh tế vùng ĐBSCL trong hội nhập AEC.

Nội dung

*